Doorontwikkeling Peuter-Pret

Doorontwikkeling Peuter-Pret

Peuter-Pret is een bestaand programma, ontwikkeld door Fysiotherapie Den Ommenlanden. Door middel van subsidie beschikbaar gesteld door ZonMw, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht, heeft Fysiotherapie & Fysiofitness Eurelings het programma verder doorontwikkeld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de kinderartsen van het expertise centrum voor kinderen met overgewicht COACH van het Maastricht UMC+ en Zuyderland.

De doorontwikkeling van Peuter-Pret is op 4 belangrijke punten gerealiseerd:
– het aantal workshops is vergoot om de betrokkenheid van de ouders te vergroten en ouders en kinderen kennis te laten maken met het sportaanbod in de buurt
– toevoeging van beweegactiviteiten die makkelijk thuis zijn uit te voeren, niet veel kosten en toch leuk zijn
– toevoeging van meer objectieve metingen waardoor er per gezin kan worden vastgesteld of de doelen bereikt worden en indien nodig eerder bijgestuurd kan worden door de zorgverleners
– ontwikkeling van een Peuter-Pret-handleiding om het project makkelijk te kunnen kopiëren naar andere gemeenten

Ook is er veel aandacht geschonken aan de wetenschappelijk onderbouwing van Peuter-Pret. Dit was niet direct zichtbaar voor de deelnemers van Peuter-Pret maar wel van belang. Aangetoond is dat een multidisciplinaire aanpak werkt voor oudere kinderen met overgewicht, of dat ook geldt voor jongere kinderen met overgewicht wordt tijdens Peuter-Pret onderzocht. Daarom is het noodzakelijk dat gedurende het programma een aantal metingen worden uitgevoerd. Kinderen zullen voor aanvang van Peuter-Pret, halverwege en aan het einde van het traject diverse metingen ondergaan zoals een lengte- en gewichtmeting en een meting waarbij de lichaamssamenstelling wordt vastgesteld. Daarnaast zal de beweegactiviteit geregistreerd worden door middel van een soort bewegingsmeter en dienen ouders diverse vragenlijsten en eet- en beweegdagboekjes bij te houden.