Doorontwikkeling Peuter-Pret

Doorontwikkeling Peuter-Pret

Peuter-Pret is een bestaand programma, ontwikkeld door Fysiotherapie Den Ommenlanden. Door middel van subsidie beschikbaar gesteld door ZonMw, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht, zal Fysiotherapie & Fysiofitness Eurelings het programma verder doorontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kinderartsen van het expertise centrum voor kinderen met overgewicht COACH van het Maastricht UMC+ en Zuyderland.

De doorontwikkeling van Peuter-Pret willen we op 4 belangrijke punten realiseren:
– het aantal workshops vergroten om de betrokkenheid van de ouders te vergroten en ouders en kinderen kennis te laten maken met het sportaanbod in de buurt
– toevoeging van beweegactiviteiten die makkelijk thuis zijn uit te voeren, niet veel kosten en toch leuk zijn
– toevoeging van meer objectieve metingen waardoor er per gezin kan worden vastgesteld of de doelen bereikt worden en indien nodig eerder bijgestuurd kan worden door de zorgverleners
– ontwikkeling van een Peuter-Pret-handleiding om het project makkelijk te kunnen kopiëren naar andere gemeenten

Ook zal er veel aandacht geschonken worden aan de wetenschappelijk onderbouwing van Peuter-Pret. Dit is niet direct zichtbaar voor de deelnemers van Peuter-Pret maar wel van belang. Aangetoond is dat een multidisciplinaire aanpak werkt voor oudere kinderen met overgewicht, of dat ook geldt voor jongere kinderen met overgewicht zal nu onderzocht worden. Daarom is het noodzakelijk dat gedurende het programma een aantal metingen worden uitgevoerd. Kinderen zullen voor aanvang van Peuter-Pret, halverwege en aan het einde van het traject diverse metingen ondergaan zoals een lengte- en gewichtmeting en een meting waarbij de lichaamssamenstelling wordt vastgesteld. Daarnaast zal de beweegactiviteit geregistreerd worden door middel van een soort bewegingsmeter en dienen ouders diverse vragenlijsten en eet- en beweegdagboekjes bij te houden.