Gemeente Nuth

Gemeente Nuth

Tijdens het traject van de subsidie-aanvraag om Peuter-Pret binnen de gemeente Nuth op te starten en verder door te ontwikkelen, zijn ook diverse gesprekken met de gemeente gevoerd. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat Peuter-Pret goed past binnen het beleid van de gemeente. Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Nuth staat hier namelijk in centraal. Preventie van overgewicht is 1 van de 5 speerpunten. Peuter-Pret pakt dit speerpunt aan bij de jongste doelgroep! Hierdoor is de gemeente dan ook enthousiast over Peuter-Pret, en mag de buurtsportcoach ingezet worden.