Het programma

Het programma

Binnen Peuter-Pret zijn er twee trajecten te onderscheiden:

Kennismakingstraject (6 weken)
Het kennismakingstraject is bedoeld voor alle gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Het 6 weken durende kennismakingstraject wordt vooralsnog alleen aangeboden bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1 van basisscholen.

Informatiebijeenkomst
Voordat het 6 weken kennismakingstraject wordt gestart vindt er een Peuter-Pret informatiebijeenkomst plaats op de betreffende locatie. Ervaren wat het programma inhoudt werkt ons inziens beter dan alleen maar lezen over een programma. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders/verzorgers, begeleiders/leerkrachten en andere geïnteresseerden eerst een korte Peuter-Pret introductie. Direct hierna verzorgt de kinderfysiotherapeut een beweegles waarbij de kinderen aan het werk worden gezet. De ouders/verzorgers wordt aanbevolen om ook makkelijk zittende kleding aan te trekken…

Beweeglessen en workshop
Na deze informatiebijeenkomst wordt geïnventariseerd of er voldoende interesse bestaat om het 6 weken traject op te starten. Gedurende het kennismakingstraject zal de kinderfysiotherapeut van Peuter-Pret wekelijks beweeglessen op locatie komen geven. De beweeglessen zullen worden afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de deelnemende kinderen. Per les staat één van de volgende drie thema’s centraal: beweegplezier, kracht of evenwicht. Het doel van de beweeglessen is om plezier in bewegen te stimuleren, motorische vaardigheden te ontwikkelen en sociale interactie te stimuleren. De beweeglessen vinden tijdens de reguliere peuterspeelzaal-, opvang-, of lestijden plaats. Daarnaast nodigen wij u als ouders/verzorgers uit voor een gezamenlijke workshop door de diëtiste en opvoedcoach van Peuter-Pret. De datum en het tijdstip van deze workshop worden u tijdig medegedeeld. De workshop wordt gegeven in Gezondheidscentrum d’n Dippo, Klein Haasdal 4 in Schimmert. We vinden het belangrijk om u tijdens deze workshop zowel inhoudelijke informatie als ook praktische tips te geven. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: hoe kunt u uw kind gezond, gevarieerd en genoeg laten eten? Wat denkt u dat uw kind dagelijks aan voeding nodig heeft? Hoe ziet een wenselijk dagmenu eruit? Mocht u na deze 6 weken het programma graag blijven volgen dan bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven voor het gratis 3-maanden programma.

Het vervolg: 3 maanden Peuter-Pret
Mocht u als gezin beslissen dat u graag verder wilt gaan met Peuter-Pret is dan is het mogelijk om het gratis 3 maanden programma te volgen. Hiervoor krijgt uw kind een intake bij de kinderfysiotherapeut, u als ouders krijgt een intakegesprek bij de diëtiste en opvoedcoach. Door deze uitgebreide intake kunnen wij samen met u beslissen of er behoefte bestaat aan individuele begeleiding door een van de zorgverleners of dat deelname aan de wekelijkse beweeglessen en de workshops voldoende is. Daarnaast willen we graag meten wat de resultaten van deelname aan Peuter-Pret zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat we de beginsituatie en de situatie na afronding van Peuter-Pret in kaart brengen. De wekelijkse beweeglessen, workshops door diëtiste, kinderfysiotherapeut en opvoedcoach, en eventuele individuele begeleiding vinden plaats in Gezondheidscentrum d’n Dippo. Na de evaluatie aan het einde van het traject wordt samen met u het vervolgtraject besproken. Een van de doelen is om uw kind in beweging te houden, dit kan enerzijds door het Peuter-Pret traject nog eenmaal te verlengen met 6 maanden, maar ook bewegen buiten Peuter-Pret om wordt gestimuleerd. Daarom zullen diverse sportverenigingen gedurende het traject workshops aanbieden waarin zij u kennis laten maken met de betreffende sport.

Het kennismakingstraject en ook het vervolgtraject worden geheel gratis aangeboden.

 

Het jaartraject
Het jaartraject is bedoeld voor gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar waarbij het kind (dreigend) overgewicht heeft of motorische problemen. Mogelijk heeft u een verwijzing van uw huisarts, kinderarts of jeugdarts bij het consultatiebureau gekregen. Dit is echter geen vereiste om u aan te melden voor het jaartraject. Indien u zich aanmeldt voor het jaartraject dan krijgt u direct bij aanvang van het traject een intake waarbij meerdere zorgprofessionals uw gezinssituatie in kaart brengen. In het ziekenhuis zullen een aantal niet-belastende onderzoeken bij uw kind worden uitgevoerd door een kinderarts. Denk hierbij aan een lengte-, gewicht en bloeddrukmeting, en een meting om de hoeveelheid vet in het lichaam te bepalen. Ook zult u een beweegmeter ontvangen die de hoeveelheid beweging van uw kind registreert gedurende een bepaalde periode. Verder zal uw kind onderzocht worden door de kinderfysiotherapeut. U als ouders krijgt een intakegesprek bij de diëtiste en opvoedcoach. Op basis van de resultaten van de intake worden per gezin doelen geformuleerd waaraan gedurende de looptijd van Peuter-Pret gewerkt gaat worden. Halverwege en aan het einde van het traject wordt de situatie van uw gezin opnieuw in kaart gebracht door het Peuter-Pret-team.

Het kind
Na de intake komt uw kind wekelijks bewegen onder leiding van een ervaren kinderfysiotherapeut bij Gezondheidscentrum d’n Dippo. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Oefeningen en spelen worden dusdanig geselecteerd dat het aansluit bij de belevingswereld en mogelijkheden van het kind.

De ouders
Voor de ouders worden gedurende het traject een aantal workshops gegeven door de diëtiste, opvoedcoach en kinderfysiotherapeut. Tijdens deze workshops gaat u zelf aan de slag met gezonde voeding, veel voorkomende opvoedvragen en wordt u aan het bewegen gezet. Indien u als ouders extra vragen heeft op het gebied van voeding of opvoeding bestaat ook binnen het jaartraject van Peuter-Pret de mogelijkheid om hier individuele begeleiding bij te krijgen.

Het vervolgtraject
Na de evaluatie aan het einde van het traject wordt samen met u het vervolgtraject besproken. Een van de doelen is om uw kind in beweging te houden ook na Peuter-Pret. Daarom zullen diverse sportverenigingen gedurende het traject workshops aanbieden waarin zij u kennis laten maken met de betreffende sport.

Het jaartraject wordt geheel gratis aangeboden.