Het programma

Het programma

Binnen Peuter-Pret zijn er twee trajecten te onderscheiden:

Groepstraject (6 weken)
Het groepstraject is bedoeld voor alle gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar. Het 6 weken durende groepstraject wordt vooralsnog alleen aangeboden bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1 van basisscholen.

Informatiebijeenkomst
Voordat het 6 weken groepstraject wordt gestart vindt er een Peuter-Pret informatiebijeenkomst plaats op de betreffende locatie. Ervaren wat het programma inhoudt werkt ons inziens beter dan alleen maar lezen over een programma. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders/verzorgers, begeleiders/leerkrachten en andere geïnteresseerden eerst een korte Peuter-Pret introductie. Direct hierna verzorgt de kinderfysiotherapeut een beweegles waarbij de kinderen aan het werk worden gezet. De ouders/verzorgers wordt aanbevolen om ook makkelijk zittende kleding aan te trekken…

Beweeglessen en workshop
Na deze informatiebijeenkomst wordt geïnventariseerd of er voldoende interesse bestaat om het 6 weken traject op te starten. Gedurende het kennismakingstraject zal de kinderfysiotherapeut van Peuter-Pret wekelijks beweeglessen op locatie komen geven. De beweeglessen zullen worden afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de deelnemende kinderen. Per les staat één van de volgende drie thema’s centraal: beweegplezier, kracht of evenwicht. Het doel van de beweeglessen is om plezier in bewegen te stimuleren, motorische vaardigheden te ontwikkelen en sociale interactie te stimuleren. De beweeglessen vinden tijdens de reguliere peuterspeelzaal-, opvang-, of lestijden plaats. Daarnaast nodigen wij u als ouders/verzorgers uit voor een gezamenlijke workshop door de voedingsdeskundige en opvoedcoach van Peuter-Pret. De datum en het tijdstip van deze workshop worden u tijdig medegedeeld. De workshop wordt gegeven in Gezondheidscentrum d’n Dippo, Klein Haasdal 4 in Schimmert. We vinden het belangrijk om u tijdens deze workshop zowel inhoudelijke informatie als ook praktische tips te geven. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: hoe kunt u uw kind gezond, gevarieerd en genoeg laten eten? Wat denkt u dat uw kind dagelijks aan voeding nodig heeft? Hoe ziet een wenselijk dagmenu eruit?

Wilt u meer informatie over de kosten van het groepstraject? Neem dan contact met ons op.

 

Het individuele traject
Het individuele traject is bedoeld voor gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar waarbij het kind (dreigend) overgewicht heeft of motorische problemen. Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts, kinderarts of jeugdarts bij het consultatiebureau noodzakelijk. Indien u zich aanmeldt voor dit traject dan krijgt u direct bij aanvang van het traject een intake waarbij meerdere zorgprofessionals uw gezinssituatie in kaart brengen. Uw kind zal onderzocht worden door de kinderfysiotherapeut. U als ouders krijgt een intakegesprek bij de voedingsdeskundige en opvoedcoach. Op basis van de resultaten van de intake worden per gezin doelen geformuleerd waaraan gedurende de looptijd van Peuter-Pret gewerkt gaat worden. Halverwege en aan het einde van het traject wordt de situatie van uw gezin opnieuw in kaart gebracht door het Peuter-Pret-team.

Het kind
Na de intake komt uw kind wekelijks bewegen onder leiding van een ervaren kinderfysiotherapeut bij Gezondheidscentrum d’n Dippo. Plezier in bewegen staat hierbij centraal. Oefeningen en spelen worden dusdanig geselecteerd dat het aansluit bij de belevingswereld en mogelijkheden van het kind.

De ouders
De ouders kunnen individuele begeleiding krijgen door de voedingsdeskundige en opvoedcoach.

Het vervolgtraject
Na de evaluatie aan het einde van het traject wordt samen met u het vervolgtraject besproken. Een van de doelen is om uw kind in beweging te houden ook na Peuter-Pret. Daarom zal samen met u en uw kind gekeken worden of er een passende sportvereniging gevonden kan worden.

Wilt u meer informatie over de kosten van het individuele traject? Neem dan contact met ons op