Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden voor Peuter-Pret is eenvoudig. Wilt u als peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool meer informatie over het Peuter-Pret kennismakingstraject van 6 weken, dan kunt u contact opnemen met Erik of Anica Eurelings van Fysiotherapie & Fysiofitness Eurelings. Dit kan telefonisch of per email.

Wilt u uw gezin aanmelden voor het jaartraject dan kan dit ook via Erik of Anica Eurelings van Fysiotherapie & Fysiofitness Eurelings. Wij ontvangen graag uw naam, de naam van uw kind, de reden waarom u zich als gezin aanmeldt (motorische problemen, dreigend overgewicht of overgewicht bij uw kind), uw adresgegevens en uw contactgegevens. Indien u uw gezin aanmeldt zonder dat uw arts u heeft doorverwezen, vragen wij u of wij contact op mogen nemen met uw arts om uw aanmelding door te geven en indien nodig toe te lichten. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelden kan het zijn dat u moet wachten totdat de eerstvolgende groep start. Indien een groep vol is, bepaalt de volgorde van aanmelding welke gezinnen kunnen starten en welke gezinnen zullen moeten wachten totdat de volgende groep start. Na aanmelding ontvangt u van ons een document met diverse vragenlijsten die ingevuld dienen te worden. Deze vragenlijsten zullen tijdens de intake worden gebruikt om samen met u de doelen van Peuter-Pret te formuleren. De ingevulde vragenlijsten moeten voor de eerste afspraak digitaal geretourneerd worden of bij de eerste afspraak meegenomen worden.

Indien u voldoet aan de aanwezigheidsplicht van 90% van u en uw kind dan hoeft u niks te betalen. Voldoet u niet aan de aanwezigheidsplicht dan zal na de betreffende maand een eigen bijdrage van € 30 worden geïncasseerd. Hiervoor wordt een incasso-contract met u afgesloten.