Kosten

Kosten

Deelname aan Peuter-Pret is gratis. Indien wij het kennismakingstraject uitvoeren bij een peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool zullen we geen kosten in rekening brengen. Niet bij de betreffende organisatie, als ook niet bij de gezinnen die deelnemen. Neemt u deel aan het vervolgtraject van 3, dan wel 6 of 12 maanden dan is deelname ook gratis, mits u en uw kind voldoen aan de 90% aanwezigheidsplicht. Voldoet u hier niet aan, dan zal een maandelijkse bijdrage van € 30 moeten worden betaald.

Doordat we voor de doorontwikkeling van Peuter-Pret en het opzetten van Peuter-Pret in onze regio een subsidie van ZonMw hebben ontvangen, kunnen wij u wekelijks gratis beweeglessen, workshops en indien gewenst individuele begeleiding door de opvoedcoach aanbieden. Indien u deelneemt aan het vervolgtraject van 3, dan wel 6 of 12 maanden zullen de individuele contactmomenten met de kinderfysiotherapeut en diëtiste gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

De enige voorwaarde die wij als Peuter-Pret team stellen is wel dat u bereid bent om vol overgave met uw gezin aan Peuter-Pret te starten, aanwezig te zijn wanneer dit van u verwacht wordt en samen met ons gehele team Peuter-Pret tot een groot succes te maken zodat we na 2 jaar aan de rest van Nederland kunnen laten zien wat een gezonde leefstijl voor impact kan hebben op het hele gezin.