Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Jip en Janneke is in Schimmert bekend en bestaat al vele jaren. Zij zijn een van de peuterspeelzalen van Stichting Kinderopvang Nuth. Zij hebben een aparte vleugel in het BredeSchoolgebouw, met een eigen ingang en eigen speelplaats. Door de samenwerking met de basischool verloopt de overgang van peuter naar kleuter steeds gemakkelijker en wordt er stevig gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van 2-12 jaar. Peuterspeelzaal Jip en Janneke is een plek waar de peuter:

– professioneel wordt ondersteund en gestimuleerd in zijn ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden
– extra begeleiding krijgt als dat nodig is
– in een veilige èn gezellige ruimte verblijft
– structuur wordt geboden, door een vast dagprogramma
– zo optimaal mogelijk wordt voorbereid op de basisschool

Het groepstraject heeft bij Peuterspeelzaal Jip en Janneke gelopen. Daarnaast zal de leiding van Jip & Janneke gezinnen die in aanmerking komen voor Peuter-Pret attenderen op Peuter-Pret en van informatie voorzien.